Jakie informacje powinny zawierać etykiety na miód – wymogi prawne

Etykieta na miodzie powinna spełniać nie tylko funkcję estetyczną, dzięki czemu zachęci klienta do zakupu. Oprócz wyglądu musi zawierać niezbędne informacje zgodne z wymogami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi ( Dz. U. Nr 220, poz.1856 z póź. zmianami) w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

 

Konsument zainteresowany zakupem miodu powinien uzyskać niezbędne informacje na temat produktu, czy jego jakość jest odpowiednio wysoka oraz czy miód do sprzedaży pochodzi z zarejestrowanej pasieki, a pszczelarz wywiązuje się z obowiązków nakładanych przez prawo zezwoleń.

Zatem jakie ważne dane powinna zawierać etykieta na miód w sprzedaży bezpośredniej? Poniżej krótki poradnik dla kupującego!

Ogólne aspekty prawne sprzedaży

W Polsce każdy pszczelarz, który posiada własną pasiekę i chce wprowadzić miód do obrotu bezpośredniego musi najpierw ją zarejestrować zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 213, poz. 1342) w sprawie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Pszczelarz ma obowiązek zarejestrowania pasieki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w przypadku sprzedaży bezpośredniej. Ustawa nie nakłada obowiązku jeżeli produkty będą wykorzystywane na własny użytek i nie będą sprzedawane.

Informacje jakie powinno zawierać zgłoszenie to:

 • imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania pszczelarza;
 • dokładne określenie rodzaju prowadzonej działalności;
 • wskazanie lokalizacji pasieki.
 

Co powinna zawierać etykieta na miód?

Każde opakowanie jednostkowe miodu wprowadzone na rynek powinno zawierać prawidłowe dane szczegółowe na etykiecie o produkcie skierowanym na rynek, które nakłonią konsumenta do zakupu towaru.

Zasady te obowiązujące w Polsce są uregulowane Rozporządzeniem UE w sprawie znakowania produktów spożywczych w tym także miodu. Zatem jakie informacje zgodnie z prawem powinna zawierać etykieta na słoiku z miodem?

Pełna nazwa rodzaju i odmiany miodu

Nazwa miodu musi być zgodna z wymaganiami w zakresie jakości handlowej produktu. Powinna być dokładnie określona np. miód spadziowy ze spadzi iglastej, miód lipowy wielokwiatowy, miód akacjowy nektarowy, czy miód nektarowy rzepakowy, pszczelarski nektarowy.

Miodem określa się produkt wytworzony od początku do końca przez pszczoły.

Informacje o producencie i miejscu pochodzenia

Obok nazwy produktu istotnym jest umieszczenie danych o producencie tj. imię i nazwisko z pełnym adresem zamieszkania pszczelarza lub nazwa firmy, jeśli widnieje ona pod jakąś nazwą handlową.

Informacje mogą być nadrukowane na etykiecie lub umieszczone za pomocą pieczątki. W przypadku firm należy wskazać formę prawną spółki.

Oprócz tego na każdej banderoli naklejonej na słoik powinna znajdować się informacja o pochodzeniu miodu tj. kraju lub regionu np. miód z polskiej pasieki, miód z własnej pasieki, kraj pochodzenia: Polska.

Termin przydatności do spożycia

Data minimalnej trwałości według przepisów dla miodu to 36 miesięcy od daty rozlewu. Na opakowaniu warto umieścić sformułowanie “Najlepiej spożyć przed”, “Termin przydatności do użycia” i podać datę w zależności od rozlewu miodu. Datę rozlewu można także stemplować na nakrętce.

Najczęściej zapis o minimalnej trwałości do spożycia lub rozlewu miodu jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej, czyli produktu wytworzonego, przetworzonego lub zapakowanego w tych samych warunkach.

Warunki przechowywania

Na banderoli warto uwzględnić informacje dodatkowe dotyczące miejsca przechowywania lub zakresu temperatur w jakich miód powinien być przechowywany lub używany, aby jak najdłużej był trwały. Warunki te muszą być także spełnione podczas transportu i sprzedaży.

W przypadku miodu można użyć następujących sformułowań: “Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu”, “Przechowywać w temperaturze od 4-20°C”, “Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych”.

Określenie wartości nominalnej

Każda etykieta powinna być oznaczona ilością nominalną podaną w formie netto. Waga produktu musi być podana absolutnie bez słoika. W tym celu oznakowanie może być poprzedzone opisem np. “objętość netto”, “masa netto” lub “zawartość netto”.

Objętość ta w zależności od rodzaju produktu może być podawana dla produktów płynnych “ml, L”, w pozostałych przypadkach “g, kg”.

Dodatkowe dane:

 • Rozporządzenie MR i RW / Dz. U. 2003 .181.1773 / lub Norma Polska PN – 88/A-77626 jako gwarant prawny naszego miodu;
 • wartość odżywcza in. oświadczenie żywieniowe – jeżeli pszczelarz jest w stanie sam określić wartości odżywcze swojego miodu może je podać na etykiecie. Zabrania się jednak umieszczania informacji, że dany produkt posiada właściwości lecznicze;
 • warto dodać, że miód wprowadzony do sprzedaży na terenie naszego kraju musi być oznakowany w języku polskim.

Wielkość czcionki

Szczegółowe dane obowiązkowe o produkcie powinny być czytelne i umieszczone w miejscu widocznym na etykiecie ( nie ukryte i nie przemieszane z nadrukiem). Minimalna wielkość czcionki powinna wynosić co najmniej 1,2 mm, na polu etykiety mniejszym niż 80 cm2 – 0,9 mm.

W przypadku pojemników, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2 na etykiecie należy umieścić 4 najważniejsze dane o produkcie tj. nazwy, składników alergennych (nie dotyczy miodu), wartości netto i okresu przydatności do spożycia.

Dane na etykiecie o wadze netto miodu w słoiku powinny mieć czcionkę 3 mm dla opakowania 200g, 4 mm – opakowanie do 1000g, 5 mm – opakowania powyżej 1000g.

Minimalna wysokość cyfr i liter na etykiecie według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowego oznakowania towarów paczkowanych.

Dane przedstawione w tabeli:

Informacje o wartości odżywczej miodu – czy są konieczne?

Jak wynika z artykułu 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1169/2011 nie jest konieczny wykaz wartości odżywczej produktu w przypadku produktów nieprzetworzonych zawierających jeden składnik lub pojedynczą kategorię składników. Miód jest produktem jednoskładnikowym w czystej postaci pochodzącym od pszczół.

Przepisy rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 nie obejmują działań związanych z okazjonalnym przygotowywaniem i dostarczaniem i sprzedażą produktów przez osoby prywatne.

Wszystkie produkty spożywcze, które nie spełniają zasad rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 wprowadzone do obrotu lub opatrzone etykietą przed dniem 13 grudnia 2014 roku mogą pozostawać w sprzedaży wyłącznie do czasu wyczerpania zapasów.

Informacje o wartości odżywczej miodu pszczelarz może umieścić dobrowolnie na banderoli uzyskanego przez siebie miodu. Wartość tą można określić laboratoryjnie lub na podstawie zaakceptowanych wymogów.

Jakich danych nie wolno umieszczać na etykiecie z miodem?

Przy formułowaniu informacji, które mają być zawarte na etykiecie należy wystrzegać się zwrotów niezgodnych z prawem i wprowadzających w błąd konsumenta. Etykiety na miód nie mogą zawierać:

 • informacji o działaniu, zapobieganiu chorobom lub ich leczeniu,
 • zawierać takich informacji jak “zdrowy”, “bezpieczny”, “dietetyczny”
 • charakterystyka produktu w pełni musi zawierać prawidłowe dane o produkcie,
 • nie może sugerować, że dany miód ma szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne produkty posiadają takie same;
 • numeru sprzedaży bezpośredniej.

Ważne: Przepisy dotyczące etykiety odnoszą się także do reklam miodu i jego prezentacji!

Kary finansowe

Kto nie przestrzega zasad związanych z znakowaniem środków spożywczych według obowiązujących przepisów podlega karze pieniężnej, o której mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914) w wysokości do pięciokrotnej wartości przyjętej ilości środka spożywczego.

Żaden pszczelarz nie jest zwolniony z odpowiedzialności za jakość produktów wprowadzonych do sprzedaży oraz treści zawartych na etykiecie.

FitPati

Bloguję o dietach, odchudzaniu, zdrowym odżywianiu i ćwiczeniach. Znajdziecie tu również przepisy na smaczne i zdrowe przekąski. Zapraszam do rozmów pod wpisami. Dawajcie znać, czy dania z przepisów smakują, a diety i ćwiczenia przynoszą efekty!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *